Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

KAKO KUPOVATI

U Internet trgovini Lisca.ba je moguće kupiti proizvode predstavljene u Internet trgovini Lisca.ba.

U Internet trgovini Lisca.ba mogu kupovati isključivo korisnici iz Bosne i Hercegovine.

U Internet trgovini Lisca.ba je moguće kupiti i poklon bonove.

Narudžba u Internet trgovini je predana kada korisnik dobije automatsku elektronsku obavijest. Ta elektronska obavijest nije potvrda da je proizvod na zalihi i da je počela otprema proizvoda. Narudžba će biti potvrđena najkasnije u roku 2 radna dana od dana kada je narudžba poslana i to putem nove e-obavijesti o potvrdi narudžbe.

U slučaju da naručenog artikla nema na zalihi ili da narudžbu nije moguće provesti radi drugih razloga, korisnik će biti obaviješten putem elektronske pošte.

Lisca-moda d.o.o. će potvrđene narudžbe smatrati neopozivima. Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora sukladno članku 72 Zakona o zaštiti potrošača. Pravo se ostvaruje u roku i na način predviđen zakonom. Lisca-moda d.o.o. može narudžbu odbaciti odnosno ne isporučiti robu ukoliko ustanovi da je došlo do zloupotrebe Internet stranice Lisca.ba. Prilikom naručivanja robe kupac potvrđuje da je bio upoznat s općim uvjetima i da je posebno bio upozoren na opće uvjete.

Ugovor o kupnji je pohranjen u Lisca-moda d.o.o., a kupac do ugovora može doći u svakom trenutku preko svog računa u Internet trgovini.

POKLON BONOVI

Poklon bonove Lisca može se unovčiti na prodajnim mjestima i u roku navedenom na poleđini bona. 

CIJENE

Sve cijene su izražene u KM s uključenim PDV-om. Pri kupnji vrijede cijene u trenutku narudžbe. Cijene vrijede do objave novog cjenika u Internet trgovini Lisca.ba.

Rokovi trajanja pojedinih akcija u Internet trgovini su objavljeni na Internet stranici Lisca.ba.

Navedene cijene važe samo za prodaju preko Internet trgovine i ne moraju biti jednake cijenama na prodajnim mjestima Lisca u Bosni i Hercegovini.

Kod prikazivanja sniženja cijena (izraženo u postocima) na računima može doći do minimalnog odstupanja od navedenog u e-shopu, što je posljedica zaokruživanja maloprodajnih cijena nakon sniženja.