Loading..
For shipping to United States, please visit our Lisca English store.

OPŠTI USLOVI PRODAJE

Sadržaj Internet stranice Lisca.com i Cheek.eu te svih njenih varijanti (u daljnjem tekstu: Lisca.com) je vlasništvo poduzeća Lisca d.d., Prešernova 4, 8290 Sevnica, Slovenija, a Lisca-moda d.o.o., Sakiba Nišića 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina je tvrtka kćer Lisca d.d., Slovenija i vlasnik je Internet stranice Lisca.ba. Upotrebom Internet stranice Lisca.ba korisnici prihvaćaju objavljene opće uvjete poslovanja. Lisca – moda d.o.o. i korisnici s općim uvjetima ugovaraju međusobne obveze pri kupnji u Internet trgovini Lisca.ba. U Internet trgovini Lisca.hr mogu kupovati proizvode isključivo korisnici iz Hrvatske. Opći uvjeti prodaje su sastavljeni u skladu sa hrvatskim zakonom. Lisca – moda d.o.o. zadržava pravo izmjene općih uvjeta na Internet stranici Lisca.ba bilo kada i bez prethodne obavijesti. Sve promjene općih uvjeta su za korisnike obvezujuće.

1. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
Lisca – moda d.o.o. ne preuzima odgovornost za moguće posljedice prilikom upotrebe Internet stranice Lisca.ba i njenog sadržaja. Lisca – moda d.o.o. zadržava pravo izmjene sadržaja na Internet stranici bez prethodne obavijesti i ne preuzima odgovornost od mogućih posljedica tih promjena. Lisca – moda d.o.o. će nastojati prikazati najtočnije i najažurnije informacije, tako da moguće greške na stranici Lisca.ba s obzirom na cijene, rokove isporuke, opise proizvoda i dr. ne isključuje i za njih ne preuzima nikakvu odgovornost. Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati stvarnim proizvodima. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora, te razlike u percepciji boje od strane ljudskog oka i slično ne možemo jamčiti potpunu suglasnost boja naših proizvoda sa bojama kako ih korisnici vide na zaslonu svog monitora.

2. OGRANIČENO PRAVO UPOTREBE
Posjetioci Internet stranice Lisca.ba sadržaj koriste isključivo u osobne i ne komercijalne svrhe. Sadržaj je autorski zaštićen. Bilo kakva druga vrsta upotrebe, kopiranje, objava ili distribucija Internet sadržaja ili njegovog dijela bez dozvole Lisca – moda d.o.o. je zabranjena.

3. REGISTRACIJA KORISNIKA
U Internet trgovini Lisca.ba možete se jednostavno prijaviti kao registrirani korisnik. Sadržaj Internet trgovine je dostupan i anonimnim ne registriranim korisnicima (gostima). Registrirani korisnik u postupku registracije popunjava tražene podatke. Svaki registrirani korisnik dobije svoje korisničko ime i lozinku koja je tajna. Korisnik mora biti svjestan da svojim korisničkim imenom i lozinkom može isključivo raspolagati sam odnosno osoba koju je on ovlastio. Svaki korisnik osobno odgovara za sadržaj koji upisuje na stranicu Lisca.ba Krajnji potrošač u Internet trgovini Lisca.ba je isključivo registrirani korisnik koji kupuje proizvode za osobne potrebe. U Internet trgovini Lisca.ba je kupac isključivo fizička osoba.

4. ZAŠTITA PRIVATNOSTI
Podaci koje korisnik upisuje putem obrasca na stranici Lisca.ba ili na neki drugi način (preko e-maila, telefona i dr.), su povjerljivi i štitimo ih sukladno zakonskim odredbama. Osobni podaci će biti upotrijebljeni samo za namjene za koje je korisnik dao svoju suglasnost. Za zaštitu osobnih podataka je odgovoran i korisnik sam, na način da osigura svoje korisničko ime i lozinku. Lisca-moda d.o.o. za prijenos svih osobnih podataka korisnika koristi tehnologiju SSL (Secure Socket Layer), kojom se kodiraju sve informacije poslane sa narudžbama.

5. PRIJAVA NA E-NOVOSTI

Korisnici se mogu prijaviti na e-novosti kojima ih Lisca obavještava o svojim novostima u ponudi u e-shopu i trgovinama, marketinškim aktivnostima i drugim promocijama. Prijavom na e-novosti korisnik se upisuje na listu primatelja e-novosti koja je ujedno i baza za potrošačke pogodnosti koje Lisca povremeno nudi svojim korisnicima. Pojedina osoba ima pravo na bonitet u pojedinoj akcijskoj aktivnosti samo jedanput, bez obzira na broj upisanih elektronskih adresa vezanih uz individualnu fizičku osobu.