Odgovorno prema okolišu

Odgovorno prema okolišu
23. april 2024.

Moda ima značajan utjecaj na okoliš stoga briga za okoliš u modnoj industriji postaje sve značajnija tema. I u Lisci nekim pristupima proizvodnji smanjujemo negativne utjecaje na planet. Sve je to značajan korak prema odgovornijem djelovanju i trajnijim proizvodima.

Pristupi proizvodnji nekih materijala kupaćih prijateljski su prema prirodi i uključuju korištenje recikliranih materijala, iskorištavanje sunčeve energije prilikom proizvodnje pletiva te smanjenu potrošnju vode prilikom printanja. 

U kolekciji kupaćih upotrebu recikliranih materijala i drugih prema prirodi prijateljskih pristupa proizvodnji materijala nalazimo u serijama Iceland, Quito i Toulouse.

Trajno i odgovorno. Za budućnost našeg planeta.

© 2023 Lisca d.o.o. Sva prava zadrzana.